Alrawi se vyděsil a mlží – ať žije takíja.

Sklik-kontext-stop -->

V mešitě v Brně mají zbraně, tvrdí bývalý muslim a ukázal fotky s airsoftovou puškou Sklik-kontext-stop -->

Sklik-kontext-start --> Zděšení zavládlo mezi brněnskou muslimskou komunitou. Mohou za to čtyři roky staré snímky, které na svůj blog vyvěsil bývalý člen této komunity Lukáš Lhoťan. Na fotografiích pózuje další někdejší člen komunity, „protižidovský kazatel“ Lukáš Větrovec s airsoftovou puškou přímo v modlitebně brněnské mešity. Muslimové mají strach, že by se fotografie mohly stát rozbuškou ke konfliktu. Sklik-kontext-stop -->

je GALERIJE-->

Lukáš Větrovec v prostorách brněnské mešity s airsoftovou puškou

FOTO: Archiv Lukáše Lhoťana

Dnes 13:21 – Brno

Na snímcích je zachycen Větrovec s puškou na kuličky v póze „bojovníka“. 

„Fotografie se mi podařilo získat od jednoho člověka z okruhu brněnských muslimů a ukazují něco, co můžete považovat za blbnutí mladého kluka, ale také možná i za ukázku něčeho mnohem vážnějšího,“ píše Lhoťan na svém blogu na serveru iDnes. V titulku hovoří o ozbrojených muslimech v brněnské mešitě, v článku samotném ale sám připouští, že zbraň je jen model. „Ale rozhodně nezapomeňte na propagandu předsedy Islámské nadace Muneeba Hassana Alrawiho o tom, že islám je mír a láska,“ dodává.

Lhoťan k muslimské víře před léty podle vlastních slov konvertoval a rád se za muslima vydával. Muslimové ho ale nakonec ze svých řad vyloučili.

Je to hra s ohněm, obává se Alrawi

„Lhoťana známe už velmi dlouho, a i když víme, že je schopný všeho, aby se zviditelnil nebo mstil, tak tohle nás doslova vyděsilo. Ti lidé si vůbec neuvědomují, s čím si zahrávají, jak poškozují nejen nás, ale i celou společnost, prakticky celou zemi,“ řekl Právu předseda islámské nadace Muneeb Hassan Alrawi.

Lukáš  Větrovec v prostorách brněnské mešity s airsoftovou puškou

Lukáš Větrovec v prostorách brněnské mešity s airsoftovou puškou

FOTO: Archiv Lukáše Lhoťana

„V době, kdy nenávist má mnoho podob a kdy se najde bohužel vždy dost lidí, aby se bez přemýšlení dali nenávistí řídit, je to doslova hra s ohněm. Samozřejmě jsme vůbec netušili, že něco takového existuje a že vůbec mohl někdo něco takového vymyslet či zrealizovat,“ dodal Alrawi.

Muslimové v ČR teď podle něj prostřednictvím právníků hledají cestu, jak toto jednání, které může mít i znaky obecného ohrožení, zažalovat. „Jde také o nejhorší znesvěcení naší modlitebny v Brně, byť šlo jen o makety. Vždyť my nedovolujeme, aby se ani hračky v podobě zbraní objevovaly v dětském koutku, který je součástí mešity,“ doplnil Alrawi.

Muslimové budou méně důvěřiví

Jednání Lhoťana, který se změnil z příznivce muslimské víry na jejího kritika, navíc podle Hassana vedlo k tomu, že muslimové už nemohou být tak benevolentní ke svým sympatizantům.

„Sice už chápu, proč například židé znají jakési zkouškové období, ale my nechceme nikoho zkoušet. Vztah víry je vždy mezi každým člověkem a Bohem, nicméně už jsme mnohem opatrnější v přístupu k lidem, kteří k nám dochází. Rozhodně už nikdo nemůže zůstat v modlitebně sám či tam dokonce přespat, jak jsme to dřív umožňovali i vzhledem k tomu, že šlo někdy i o lidi, kteří přijeli do Brna z větší dálky. Důvěra se nám nevyplatila. A vlastně i toto jednání vzniklo v době, kdy jsme těm lidem zcela důvěřovali a nechali je v modlitebně samotné,“ uzavřel Hassan.

Jednání rozhodně nepovažuje jen za klukovinu, byť tak možná původně vzniklo, ale cítí ho jako útok na vše, o co se podle něj mírumilovná muslimská komunita už nejméně patnáct let v ČR snaží.

Sklik-kontext-stop -->

Miroslav Homola, Právo

\“Innocence of muslims\“ (74 minut!!)

Kvůli tomuto filmu byl 14.9.2012 brutálně ubit velvyslanec USA v Lybii a muslimové vyhlásili fatwu na výrobce tohoto filmu.

DEMOKRAT HLEDÁ DŮVOD, PROČ SLAVIT. MUSLIM SI VYMÝŠLÍ DŮVOD, PROČ VYVRAŽĎOVAT.

Prosím – šiřte odkaz na tento film!!

Očima Petra Podaného
Západ se téměř omlouvá hordám krvelačných islamistů

17.09.2012 15:15 Glosa

/post-628-->

Petice STOP HALAL vraždění

Podpis Petice zde

Úvod do problematiky HALAL vraždění.

Špatně zabijete kapra na Vánoce nebo prase na zabíjačce? Můžete být odsouzen, protože jste Čech.

Co je HALAL a HARAM

Muslimové rozlišují dle Koránu věci na dvě skupiny

  1. HALAL – je povolené
  2. HARAM – je zakázané

Za HALAL se považuje maso ze zvířete, které je dle Koránu povolené ke konzumaci a které bylo zabito (zavražděno) HALAL způsobem, tzn. podřezáním bez omráčení a zanecháním postupně vykrvácet. Zákon platný v ČR Proti týrání zvířat výslovně přikazuje, aby zvíře bylo před usmrcením omráčeno. Zároveň však tento zákon umožňuje výjimku pro náboženské společnosti, pokud vyžadují dle svých přikázání jiný způsob zabití. Muslimové v tomto případě žádají o HALAL vraždění a výjimku běžně získávají. Já jsem ale přesvědčen, že muslimové při žádosti o výjimku lžou, jak dokazuji v následujícím.

Kniha s názvem Povolené a zakázané v islámu (Al-Halál wal Harám fil Islám) od Júsuf al – Quradáwí uvádí na str. 45 „…importovaná masa, jako třeba konzervované kuřecí a hovězí maso, pocházející od lidí Knihy (židé, křesťané), jsou pro nás (muslimy) povolená, ačkoli zvířata mohla být zabita elektrickým šokem a podobně .Pokud to považují za povolené ve svém náboženství (křes´tané, židé) , je to povolené i pro nás (muslimy)… Zvířata omámená elektrickým proudem a poté podříznutá jsou pro muslimy povolená…“ Pro muslimy však není povoleno jíst zvíře usmrcené elektrickým šokem, neboť je považováno za zdechlinu (haram)
Uveďme ještě jeden citát, ze kterého budeme nadále též vycházet.
Korán 5:5 „Dnes máte povoleno vše, co je dobré a čisté. Jsou vám povolena i jídla lidí Knihy (židé a křestané) a vaše jídla jsou povolena jim…“ Soudce Ibn Al Arábí vysvětluje verš 5:5 „jídla lidí Knihy (židé a křesťané) jsou vám (muslimům) povolena“ takto „sněz to…..ačkoliv nebyl zachován náš způsob porážky….Alláh nám povolil jejich (židů a křestanů) potravu bez jakýchkoliv omezení“.

Co může muslim, nemůže Čech.

/post-101-->
banner_petice-brno

PETICE proti existenci muslimské mešity ve městě Brně

Postavme se svojí účastí při podpisu „Petice proti výstavbě muslimské mešity ve městě Brně“ proti existenci této stavby ve městě Brně.
» Podepsat petici

/post-87-->

-->